message

Üzenetküldés


A 20. század elején 1917-ben bányamunkálatokat kezdtek meg Úrkút Csárda-hegyi területén. Először csak kutató és feltárómunkálatok folytak, majd 1920-tól megkezdődött a mangánérc bányászása. A külszíni fejtés során kézi műveléssel fejtették le a területet, így érintetlen állapotban maradt meg a jura kori mészkőalap.A területen 1930-ig folytatták a munkálatokat, majd az ötvenes évek elején a helyet természetvédelmi területté nyilvánították. A különböző karsztformák, és a valaha élt tengeri élőlények, csigák és kagylók megkövesedett maradványai egyedülálló értéket adnak a helynek. A tengeri liliomok, ammoniták, kardlábúak, szivacstűk, krinoideák, gostropodák, brachiopodák maradványai a 150 millió évvel ezelőtti állapotokat hirdetik.A terület valaha az afrikai lemezhez tartozott, és a felhalmozódott mangánércre sok millió éven át rakódott tengeri üledék.A jura kori mészkő a kréta korban kiemelkedve, a trópusi klíma hatására kezdett karsztosodni. A földtörténeti középkorban, a tenger mélyén keletkezett karsztos töbrökben fellelhető mangánérc kibányászása után fennmaradó kőzetvilág egész Európában egyedülálló.A különféle színekben pom- pázó mészkőcsoportok Úrkút környékének legjobb látványosságává teszik a területet. A túrázók szeme elé táruló mély gödrök, sziklatornyok, kúp és toronykarsztok egyedülálló élményt adnak.


Bővebb információ:

-

-

hand
p
l
s
u
Markerek eltüntetése
-tól -ig

Aktív turizmus

Pálos kolostor - Nagyvázsony   |  
és között

A Bakony ősrengetegében, a „csend honában”, Vázsony várától nyugatra alapított pálos kolostort a legendás törökverő hadvezér, Kinizsi Pál, és apósa, a szintén híres hadvezér, Magyar Balázs valamikor 1480-1483 között.

A kolostor története
A mondai hagyomány szerint Kinizsi Pál egyik török rabjának váltságdíjából épült volna a kolostor. Az alapítók célja az volt, hogy ez legyen családi temetkezőhelyük. Az alapítók bőkezűségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a hagyomány szerint 26 személy eltartására volt elégséges az alapítvány. Kinizsit valóban ide is temették (1494 végén). Sírját föltárták, sírköve a nagyvázsonyi vár kápolnájában látható. A kolostor templomát Szent Mihály tiszteletére szentelték föl. Az 1543-ban elnéptelenedett kolostor sorsát megpecsételte Veszprém várának török kézre kerülése (1552). Azért, hogy a törökök nehogy erődítménnyé alakítsák, s ezzel fenyegethessék a közeli vázsonyi végvárat, a többi környékbeli kolostorral együtt fölrobbantották. Köveit részben a vázsonyi vár 16-17. századi építkezéseihez, részben a 18. századi falu házainak építkezéseihez hordták el. A falutól viszonylag távol eső templom helyreállítását plébániatemplom céljára nem találták alkalmasnak, helyette a település központjában épült barokk plébániatemplom. A kolostor romjainak állagmegóvására, kisebb kiegészítésekre 1960-ban került sor. Azóta (noha közben csaknem fél évszázad telt el) nemigen törődtek vele, bár védett műemlék.

A templom építészete, öröksége
Temploma nagyméretű (31 m hosszú, szentélye 8, hajója 9,5 m széles), egyhajós, sokszögzáródású szentélyű. Egykor pompás gótikus hálóboltozat fedte. A szentély végfala teljes magasságban megmaradt. A templom hajójának alapfalai maradtak. A templom északi oldalához épült hozzá a kolostori négyszög, amelynek a templomhoz közeli falrészletei magasabban állnak. A kolostorhoz gazdasági épületek is tartoztak. Az egészet fal övezte, amelyet 1959-ben csak részben tártak föl az Éri István régész által vezetett ásatás során. A kolostorban művelt, buzgó szerzetesek éltek. Munkálkodásuk gyümölcsei közül máig fönnmaradt négy kézzel írott kódex. Az egyik a veszprémi apácák számára íródott, kettő Magyar Benigna, Kinizsi Pál felesége számára készült, a negyediket a szomszédos Csepely faluban élt Simon nevű kisnemes kapta (1518 körül). Az ásatás tanúsága szerint a kolostorban magas művészi szinten dolgozó könyvkötők is tevékenykedtek.

Természeti értékek | Ökoturizmus

Veterán Jármű Kiállítás   |  
2016. május 7. és 2065. május 7. között
Amerikai oldtimer járművek, keleti-nyugati veterán autócsodák, antik motorkerékpárok

Kulturális örökség

Szentgáli Tájház   |  
és között
A Tájház egyik tablója így ír magáról az épületről:
„Az épület Vitéz Tamás Gábor (szül. 1897.) és Szűcs Vilma tulajdona volt (…)
 
Ez a lakóépület a bakonyi kőépítkezés, a nemesi községek bolthajtásos építkezési stílusának egyik tanúja, melyet minden bizonnyal a múlt század közepén emeltek. Jelenlegi formáját átépítésekkel nyerte el. Négy helyiségből áll, valamennyi külön bejárattal nyílik a zárt folyosóra, mely egykor nyitott tornáca lehetett a háznak.
Nem kizárt a hajdani füstös konyha megléte sem, melyet a századfordulóra zárt kéménnyel láttak el. A több helyiség, az építészeti megoldás (folyosó, zárt füstelvezetés) a család jobb anyagi körülményeire utalnak.
A berendezési tárgyak egy parasztpolgári nívón élő család háztartásának eszközkészletéről adnak képet. A bútorok részben öröklöttek, részben Szűcs Vilma hozományaként kerültek a házba. Egy részük helyi asztalosmesterek által készített együttes, két nemzedék lakáskultúrájáról ad képet.”
 
A Tájház 2006 októberében került Szentgál Község Önkormányzatának tulajdonába, amikor felújításokat is végeztek az épület állagmegóvásának érdekében (meszelés, tető javítása).
Ennek ellenére az épület további felújításokra, infrastrukturális fejlesztésre szorul.
 
A Tájház kulcsa és idegenvezetés kérhető:
Tamás Károlyné Kis-Tóth Vilma ( 8444 Szentgál, Malom u. )
Hírlevél

Szeretne folyamatosan értesülni a szálláshelyek aktuális ajánlatairól, akciókról, programokról? Iratkozzon fel hetente megjelenő ingyenes Hírlevelünkre és számos szezonális, valamint egyéb ajánlat közül válogathat!