Hol?

Mit?


Hol?

Mikor?

   

Mit?


Hol?

Mikor?

   

Mit?


Hol?

Mikor?

   

Mit?

További keresési opciók

Túraútvonalak
A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása - több mint 1400 km... A Mária Út mindezek - és még sok más - összessége!
A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárhatóan. Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz készül. A zarándokok az útvonal bejárása során az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafüzérüket füzhetik fel az egész út végigjárása folytán. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ezáltal a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket. Kitűzött céljainkat, az értékek közvetítését e lelki tartalommal is megtöltött úthálózattal kívánjuk átadni. A gyaloglás közben megélt közösségi érzés, a természet közelsége, a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot. Az ember egyszerre megismeri a világot és saját magát, s a felismerések révén megváltozik, átalakul a szemlélete is. Olyan Utat kívánunk kialakítani, mely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi. Túrákat ajánlunk a félnapos kellemes kikapcsolódástól a többhetes, embert próbáló vándorlásig. Értéket ajánlunk, őrzünk és teremtünk. • Életmódot, életszemlélet alternatívát ajánlunk, • Program alternatívát ajánlunk, • Szemléletet ajánlunk, az értékek szemléletét, • Felfedezést ajánlunk - Közép-Európa újrafelfedezését, • Kultúrát ajánlunk, • Természetet ajánunk - erdőt, mezőt, várost, patakot, ösvényt, • Egészséget ajánlunk - aktív pihenést, sportot, teljesítményt, • Közösséget ajánlunk, • Környezettudatosságot ajánlunk - egy fenntartható világot...
Kinek ajánljuk? A Mária Út sokrétű üzeneténél fogva célcsoportjait tekintve univerzális. Célunk minél többekhez eljuttatni üzenetünket, nemzeti vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Középtávon, turisztikai produkcióként megjelenhetünk európai és világszinten is. A Mária Út háttere A Mária Út mint idea három pillére: • a spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása • a kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek. • Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal, A Minta: Európában talán a legjelentősebb hosszú zarándokút a Szent Jakab sírjához vezető zarándoklat útvonala(Camino). A XX. század közepén már csak a spanyol kultúrkörben volt ismert, mára évi 200.000-nél több zarándokot jelent. Csak a regisztrált zarándokok száma -akik 100-1600 km-es utat tesznek meg, napi 25-30 km-t gyalogolva,és 5-50 napot töltenek az úton-75.000 fő. Az út során a zarándokok szerény körülmények között, de megszállnak, fogyasztanak, beszerzik az úthoz szükséges eszközöket. És sokan visszatérnek, ha egyszer már voltak. Egyre többen mennek el pusztán az Út híre miatt, vagy teljesítménycélból és hitet kapva, hitükben megerősödve térnek vissza. A Program: Közép- és Kelet-Európában nincs hasonló méretű zarándokút. bár vannak már kisebb utak a fontos zarándokhelyek közelében, A Mária Út e térség legfontosabb zarándokútjává válhat, hiánypótló lehet mind Magyarországon, mind a régiót tekintve. Az elmúlt évtizedekben számosan kerestek fel távoli országokban Mária Kegyhelyeket míg a nem kevésbé jelentős magyarországi vallási kulturális értékekről nincs ismeretük. és zarándoklat tekintetében Magyarország neve a külföldiek szemében végképp ismeretlen. A Mária Út - Via Maria olyan gyalog-útvonal, ami elsősorban a természetben vezeti útvonalát. Gyalogos és kerékpáros vonalvezetése igyekszik elkerülni a forgalmas közutakat. A Mária Út egy több mint 1400 km-es spirituális és kulturális, értékeket felfűző Kárpát-medencei gyalogút, melyet bárki bejárhat. Mária Út mentén kb. 60 kisebb-nagyobb zarándokhely található, A magyar történelemben fontos szerepet betöltő zarándokhelyek - pl.:Máriacell, Sümeg, Esztergom, Máriapócs, Csíksomlyó - összekötésével a nemzeti érzés elmélyítésére teremt módot. A Mária Út a társadalmi, szellemi értékteremtő szerepe: • Erősíti a társadalom tagjai közötti kapcsolati rendszert, az egymás megismerési készségét, a különbözőségek elfogadottságát. • Erősíti a természettel való kapcsolatot és a környezettudatos magatartást. • Olyan térségeket von be a látogatási körbe, ami másként teljesen kimaradna a vendégforga¬lomból, így az elmaradott kistérségekben is keresletet generál, s kiegyensúlyozó, kiegyenlítő szerepe van.
Kinek szánjuk? A túrázónak, a hitkeresőnek, az elkötelezett, vallásos embernek.
Kinek mit kínál a Mária Út? A túrázónak: • mélyebb ismereteket a helyi értékekről, • a kirándulás, sportolás, teljesítmény elérése és kíváncsiság kielégítése élményét, • hosszabbtávú túraprogramot annak aki egyszerre csak néhány napos szakaszok megtételére vállalkozik, • Kihívást annak, aki a nagy zarándoklatra kíváncsiságból vagy teljesítményvágyból vállalkozik. A hitkeresőnek: • az egyházi "zsargon"-t kerülő, de egyértelmű, hitbeli üzeneteket. • A direkt vallási közösségektől különböző egyesületi tagságot. Az elkötelezett, aktív vallásos embernek: • az egyházi, történeti képek és jelképek élményszerű megélését, megértését, • az ismert vallási hagyományok elmélyítését, • lelki élményt vagy vezekelési alkalma.
Túraútvonalak
Útleírás
Pannonhalma-Bakonyszentlászló

Az út az apátság kapujánál kezdődik. Lemegyünk jobbra a lépcsőn, majd egy meredek úton elindulunk lefelé. Nemsokára lesz egy elágazás, ahol nem az egyenesen továbbmenő lépcsőt választjuk, hanem a balra induló kanyargós utat. Ezen lemegyünk egészen az aljáig, ami a pannonhalmi piactérnél van. Itt balra kanyarodunk (Mátyás király utca), majd az Arany János utcán megyünk ki a faluból. Ezen az úton maradunk egészen addig, amíg el nem érjük Ravazdot. Közben elhaladunk a téglagyár és a vasútállomás mellett is. Ravazdra érve keresztezzük a 82-es főutat, majd a temető után jobbra bekanyarodunk a sarkon a Fő utcára. Ezen megyünk tovább, el a templom mellett, majd nekivágunk a dombnak (Lukashorog utca). Egy jó darabig maradunk az aszfaltos úton. Amikor másodszorra is beérünk az erdőbe, lesz jobbra egy út (piros kereszt jelzés), egy természetvédelmi területes tábla is van mellette. Ezen megyünk tovább, levágva egy jókora kanyart a betonútból. Ha visszaértünk az aszfaltra, a következő jobbkanyarnál ismét bemegyünk az erdőbe, a két földút közül a jobb oldali a miénk. Ezt követjük egészen addig, amíg el nem érünk egy pihenőhelyet, ahol padok és asztalok is vannak.
Innen ismét nem a kanyargós úton megyünk tovább, hanem a bal felé található betonúton, aminek a bejáratánál egy sorompó van. Ez az út keresztez néhány másikat, de mi végig nyílegyenesen megyünk rajta, az aszfalt végénél tovább egyenesen az erdőbe, amíg csak el nem érjük az útra merőleges drótkerítést. Itt jobbra fordulunk, és a kerítés mellett felmászunk a dombra, majd le arról és fel a következőre (az aljában egy magasles van „a sarkon”), mindvégig az erdő és a szántóföld határán maradva. A második domb tetején bal felé indul egy keréknyom, ezt követjük addig, amíg lehet. Amikor véget ér, jobbra fordulunk, majd balra és megint jobbra, amíg be nem érünk Gicre. Az utcán balra fordulva érünk ki a főútra. A főúton jobbra indulva előbb-utóbb elérünk egy nagy keresztet a jobb oldalon. Itt van egy bolt illetve kocsma, ahol ebédelni lehet. Innen visszafelé jövünk egy kicsit, majd az út jobbra, a szemközti focipálya mellett folytatódik. Először egy patakot, majd a vasutat keresztezi. Az erdőben van egy elágazás, itt a jobb oldali út a helyes. Később a fenyőerdő szélén haladunk, a végén egy mezőn újabb elágazás van, ismét jobbra megyünk. Kicsivel utána egy harmadik elágazás, itt viszont balra, vissza az erdőbe.
Ezután kiérünk egy nagy mezőre, a bal oldalon kerítéssel. Ezt követjük egy jó darabig. A sarkánál körülbelül az eddigi irány folytatásában érdemes menni, amíg keresztbe nem jön egy másik kerítés (előtte próbálhatunk kicsit jobbra tartani, hogy ösvényen kanyarodjunk a másik útra, de jelzett út nincs és térkép nélkül nehéz eltalálni). A sarkától jól látszik a szemben lévő két erdősáv közti nyiladék, de ezen nem érdemes átmenni, hanem előtte jobbra kanyarodva az erdő szélén kell átmenni a patakon (kék vonal). Innen kell bekeveredni a következő kerítés mellé, ami a kép alján poros, szürke csíkként látszik az erdőben. Az újabb kerítés mellett jobbra fordulunk és követjük azt. A sarkán befordulunk balra és egy jó darabig a homokos keréknyomban megyünk.
A – jóval később – következő sarkon ismét befordulunk, majd kicsivel utána kiérünk egy újabb sarokra, egy dombon elterülő szántóföld szélére. Itt át lehet vágni a dombon, de inkább azon az úton megyünk tovább, amin jöttünk. Ez kicsit bal felé indul, majd a dombot megkerülve bekanyarodunk jobbra, ahonnan egyenesen megyünk tovább a falu felé. Bakonyszentlászlóra egy kanyar után a Rákóczi utcán érünk be. Ennek a végén balra fordulunk (Jókai utca), majd a háromszög alakú térnél szemben befordulunk a Petőfi Sándor utcába, ahol az iskola található. Bakonyszentlászló - Bakonybél Az iskola melletti templomtól indulunk, felfelé a Petőfi Sándor utcán, majd tovább a főúton (Vak Bottyán utca) majdnem a falu legvégéig. Ott azonban mielőtt még a főút elkanyarodna balra, átmegyünk az úton (valami buszforduló-szerű üres térség van itt), és a tér sarkában egy enyhén emelkedő aszfaltos úton megyünk egy darabig. Nem sokkal a vége előtt lesz egy kavicsos út balra (és egy tábla, hogy magánút vagy ilyesmi), itt befordulunk. Körülbelül száz-százötven méter után az út kimegy a szántóföldre. Amikor újra beér az erdőbe, az elágazásnál a bal oldali utat kell választani, ami egyenesen megy tovább. Ez az út a térképen „régi fenyőfői út” néven szerepel, de nincs felfestve turistajelzés. Ezen megyünk jó sokáig, egészen addig, amíg Fenyőfő határában ki nem érünk az aszfaltos útra. Itt nem megyünk be a faluba, hanem a másik irányba (az erdőből kiérve balra) indulunk, majd néhány száz méter után befordulunk jobbra az erdőbe a zöld jelzésen. Ez sajnos nincs mindenhol elég láthatóan felfestve. Arra kell figyelni, hogy miután bejöttünk a betonútról, nemsokára fel kell kanyarodni bal felé, egy kicsi tisztásnál, ami be van nőve tüskés bokrokkal. Az ösvény innentől egyértelmű, rövidesen kiér egy földútra, ami a piros jelzés nyomvonala. Itt jobbra fordulunk és követjük a piros jelzést egészen a Kőris-hegyig (ami innen még légvonalban is 6 km). A hegyről az Ördöglik-barlang felé jövünk le (a padok környékén kell keresni a kék ? jelet, majd ezt követve leereszkedni egy nagyon meredek lejtőn, aminek a végén kiérünk a szerpentinre. Ezen lefelé megyünk egy kicsit a következő kanyarig, ahol le is kanyarodunk jobbra. A következő kereszteződésben a jobb oldali út a Barátok Útja, ezen megyünk tovább, követve a zöld jelzést (van még jobbra egy út, de az visszafelé kanyarodik) egészen Bakonybélig.Néhány hely, amire figyelni kell:• hamarosan lesz egy négyszögletű rét, ahol úgy néz ki, mintha a túloldalon folytatódna az út, pedig a túlsó sarokban kell továbbmenni. • később kiérünk egy kavicsos útra, épp egy nagy félkör-kanyarban. Itt rögtön a kanyar közepén be is megyünk újból balra az erdőbe. • miután kiértünk az aszfaltos útra, már egészen közel a faluhoz, jobbra megyünk, és a kanyarban a második lehetőségnél fordulunk le bal felé az útról, át egy kis patakon. Innen már nincs messze a falu (kevesebb, mint 1 km). Amikor kiérünk az erdőből, egyből lemegyünk a szemközti utcán (ezzel levágva egy nagy kanyart a főutcából), majd bal felé indulva megyünk tovább a főutcán az apátságig. Bakonybél - Veszprém Az apátságtól indulva a főútra merőleges utcán hagyjuk el a falut, egy kavicsos úton, ami elmegy a szent-kúti tó és a kápolna mellett. Ezen a kavicsos úton (a térképen sárga illetve piros kocka jelzése van) megyünk egy jó darabig. Van egy elágazás, ahol a bal felé menő útnál ki van téve egy Természetvédelmi Terület-tábla, a jobb oldali pedig keresztezi a patakot és utána szintén balra fordul^ itt a patakon átmenő út a miénk. Az út innen sokáig az erdőben halad, majd kiér egy nagy mezőre (van rajta több magasles is). Innen egy darabig nincs turistajelzés. A mező (képen fehérrel) végén balra kanyarodik, ismét be az erdőbe. Innentől kell majd egy kicsit figyelni. Lesz egy nagyon éles kanyar jobbra, ahol az út szerpentinszerűen felkanyarodik és visszafelé indul (a kép jobb szélén). A következő nagy jobbkanyarnál, ami nem ennyire éles és lefelé megy, be kell menni balra az erdőbe, ahol meg kell találni ismét a sárga jelzést. Az út nemsokára kiér az erdőből, egy füves rétre, majd egy kerítés mellett halad, végül annak sarkánál kiér egy földútra. Itt egyenesen megyünk tovább (balra a piros kereszt jelzés kanyarodna), el a Ráktanya mellett, majd a kereszteződésnél balra. Innentől elvileg a piros kocka, majd a sima piros jelzésen megyünk egészen Hárskútig, de nem emlékszem, hogy fel lenne festve. Hosszú, kavicsos / poros út. A falu előtt, ahol már aszfaltos úton megyünk, a házak után be szoktunk kanyarodni balra, a temető mellett, majd a saroknál jobbra, így éppen a templom elé érkezünk. A templom utcájából jobbra fordulva kell egy kicsit menni. Ebédelni egy kocsma udvarán szoktunk. Innen megyünk tovább: rögtön a szemben lévő utcán (Veszprémi utca, egy kereszt van a sarkon) kimegyünk a faluból. Amint egy T-elágazáshoz érünk, balra fordulunk, majd a következő lehetőségnél jobbra le, egy rossz köves úton. Innen kezdődnek a „tükörtojás”-jelzések, amik egészen Veszprém határáig vezetnek. Innen egy jó darabig ezen a köves úton megyünk az Esztergáli-völgyben egészen addig, amíg a katonai gyakorlótér előtt el nem érünk egy sorompót. Ezen átmegyünk és kiérünk a nyílt terepre. A vasúti átjáró, ahol az út folytatódik, nagyjából „szemben” van ezzel a hellyel, ahol kiérünk, de úton csak kerülővel tudjuk megközelíteni: először jobb felé megyünk, majd keresztül a síkságon és végül vissza balra. Az átjáró a fenyőerdő sarkánál lesz. Itt keresztezzük a vasutat, majd bal felé bemegyünk az erdőbe. Az úton sok kereszteződés lesz, de mindvégig egyenesen kell továbbmennünk egészen addig, amíg el nem érünk egy távvezetéket, ami egy széles nyiladékban keresztezi az utat. Ezen átvágunk, de a túlsó oldalon csak néhány métert megyünk egyenesen az erdőben, utána jobbra befordulunk egy ösvényen. Innentől sűrűbben vannak a „tükörtojások”, ezeket követve kanyargunk az erdőben. Egy idő múlva kiérünk egy földútra, amin jobbra indulunk és nemsokára kiérünk egy aszfaltos útra. Ezen szintén jobbra fordulva már bent is vagyunk a városban. A 8-as úton átmegyünk és a balra lévő magas panelházzal szemben induló úton (Kistó utca, később Szent István utca) megyünk a belváros felé. A Davidikum kollégium az Eszterházy Antal utcában van, ez a lejtőről leérve rögtön az első utca jobbra. Veszprém – Tótvázsony A kollégium kapuján kilépve balra indulunk, felfelé az utcán, majd ráfordulunk a viaduktra. A legegyszerűbben úgy jutunk ki a városból, ha a híd utáni első kereszteződésben jobbra fordulunk (Harmat utca), majd a második utcán balra (Szél utca). Innentől egészen sokáig egyenesen megyünk (később a Vámosi úton, majd a Kiskőrösi utcán) és kiérünk a városból kivezető József Attila utcára. Elmegyünk a temető mellett, majd egy lámpás kereszteződésnél átmegyünk a 8-as úton. Ez az útvonal egyik legveszélyesebb része, mert egy forgalmas út mellett haladunk. Az út szélén haladva elmegyünk a Nagyvázsony, Tapolca, Sümeg tábla mellett és azt elhagyva rövidesen balra kanyarodunk egy kavicsos útra. Innen Veszprémfajszig végig a piros jelzés vezet egy nagy félkörben, végig az erdő szélén. A faluba a templom mellett érünk be. A főutcán bal felé indulva végigsétálunk a falun, balra fel lehet menni a kálváriadombra. A falut elhagyva az út jobb oldalán egy játszótér van. Innentől egy pár kilométeren át egy bozótos-erdős részen megyünk, ahol nem igazán vannak kijelölve az utak, úgyhogy érdemes figyelni. Egy biztos kiindulópont a játszótér túlsó végén van: a játszótér sarkában, ami az úttól és a falutól a legtávolabb esik, kezdődik egy keréknyom. Ezt kell követni. Kicsit kanyarog a mezőn, majd elér egy elágazáshoz, aminek a közepén egy nagy fa van. A térkép szerint itt elágazik a piros kereszt és zöld jelzés, ennek örömére egyik sincs felfestve a fára. Nekünk a bal oldali út lesz a jó. Ezen megyünk jó sokáig, mindig lehetőleg egyenesen. A jelzés egy idő múlva elkanyarodik balra, de itt is egyenesen megyünk tovább, majd egy kis idő múlva kiérünk egy kavicsos út sarkára. Itt balra megyünk tovább (zöld kereszt). Lesz egy elágazás, ahová egy jobbkanyar érkezünk. Itt több út is találkozik, velünk szemben pedig egy mező van. Itt élesen balra kanyarodunk, majd jobbra, hogy egy Természetvédelmi Terület táblával jelzett köves úton menjünk tovább. Ez az út egyébként irányban folytatása annak az útnak, amin az elágazáshoz megérkeztünk (át is lehet vágni az elágazáson, ha nincs nagyon benőve), így könnyű megtalálni. (Bonyolultan van leírva, pedig nem az. A képen jobbról jövünk és balra megyünk tovább.) Innentől együtt halad a piros és zöld jelzés. Az út egyre meredekebben emelkedik majd egészen addig, amíg fel nem ér a Recsek-hegy csúcsára. Érdemes felmenni a kilátóba. A hegyről az út folytatásán megyünk le. Amikor ez egy T-elágazásnál végen ér, jobbra megyünk, majd nem sokkal később egy másik elágazásnál balra, még mindig a zöld jelzésen. A faluba beérve jobbra megyünk az utcán, jobbra el a templom mellett. Mehetünk tovább az út folytatásában, vagy átvághatunk a szántóföldön, a temetőt balról megkerülve, majd kicsit jobbra tartva. Akármelyiket is választjuk, kiérünk egy elágazáshoz, ahol három kavicsos út találkozik – ebből az egyik a hátunk mögül jön. A bal oldalit választjuk, amin elsétálunk az aszfaltos útig. Itt jobbra megyünk néhány métert, majd egy újabb kavicsos úton bemegyünk balra. Ezen az úton egészen Tótvázsonyig megyünk, ahol választhatunk, hogy a betonúton megyünk be a faluba, vagy kicsivel előbb ösvényen (ami egyébként rajta van a térképen). Tótvázsony – Tihany A faluból a főutcán (Magyar út) megyünk ki. Az utolsó házak után nem sokkal letér jobbra egy aszfaltozott út, ezen be is kanyarodunk. Miután ez beér az erdőbe, elkanyarodik jobbra egy kastélyhotelhez, de mi nem arra megyünk. A kanyarban a zöld jelzésen bemegyünk az erdőbe, nagyjából az eddigi útirányunk folytatásában (balra is megy egy út, a zöld és kék jelzés együtt, de ez nem a jó út). Az erdőben van néhány elágazás, de itt a jelzések elég jól láthatóak. A kavicsos-köves úton a hegyoldalban kanyarogva gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre is. A hegy aljában, mikor már szőlők között kanyarog az út, kiérünk egy egyenes, betonozott útra. Innen egészen Balatonszőlősig nyílegyenesen megyünk (a betonút elkanyarodik, de ez nem zavar). A faluba egy buszfordulónál érünk be, aminek a túlsó végén bekanyarodunk jobbra (Fő út – nem összekeverendő a balra menő Fő utcával…). A házak után lesz egy elágazás, ahol balra kanyarodunk egy széles, kavicsos úton (a térkép szerint piros és zöld jelzés). Az út az erdőben folytatódik, és egyenesen megy egészen addig, amíg Aszófő határában ki nem ér az országútra. Itt jobbra fordulva hamarosan beérünk a faluba. A kereszteződésnél jobbra fordulva lehet eljutni a templomhoz, balra pedig az út folytatódik Tihany felé. A 71-es főúthoz érve balra fordulunk, majd a zebránál átmegyünk az út túloldalára. A vasúti átjáró után nem sokkal befordulunk jobbra, majd balra, így a főúttal párhuzamosan haladunk. A falu végén visszamegyünk a főút mellé, a bicikliútra. Figyeljünk a biciklisekre! Amikor elérjük az úttól jobbra található templomromot, választhatunk, hogy átvágunk a mezőn (esős időben nem kellemes) vagy kis kerülővel a bicikliúton megyünk tovább. Akármelyiket is választjuk, az autóút mellett érünk be Tihanyba.
Túraútvonalak
A középkorban elevenen élt a Szent Erzsébet zarándoklat hagyománya. Bár szentünk tisztelete az azóta eltelt évszázadokban is összekötötte a lelkeket, nem volt valóságos, kijelölt út, amit az újkori zarándokok bejárhattak volna. 1999-ben az Európa Tanács létrejöttének 50. évfordulója alkalmából Sárospatakon tartott jubileumi ülés záródokumentuma az Európai Kulturális Utak rendszerében Szent Erzsébet Út létrehozását javasolta. Ennek szellemében 2007-ben Németországban, Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján, Wartburg és Marburg között Szent Erzsébet zarándokút létesült. A jeles ünnep Magyarországon is lendületet adott mindazoknak, akik szívükön viselték, viselik Szent Erzsébet tiszteletének terjesztését. Így 2007-ben Sárospatakon Szent Erzsébet Út Alapítvány létesült azzal a céllal, hogy a szellemi és lelki összetartozás jegyében összekösse Szent Erzsébet európai emlék- és kultuszhelyeit. A Szent Erzsébet Út Alapítvány a kassai Gótikus Út Gyöngyszemei Alapítvánnyal közösen a „Szent Erzsébet útján – a Rákócziak földjén” című Európai Uniós pályázat keretében vállalta, hogy Sárospatakot, Szent Erzsébet szülőhelyét egy gyalogosan végigjárható kulturális és zarándokúttal összeköti Közép-Európa legjelentősebb Szent Erzsébet kultuszhelyével, a kassai dómmal. Kassán a pályázat keretében II. Rákóczi Ferenc kriptáját és a felette lévő épületrészeket újították fel. Az észak-magyarországi és a kassai régióban számos egyházművészeti, egyháztörténeti emlékkel és élő hagyománnyal találkozhatunk, amelyek lehetőséget adnak a két város között egy olyan útvonal bejárására és megismerésére, ami egyszerre nyújthat vallási, kulturális és turisztikai élményt a zarándokoknak, utazóknak. A Szent Erzsébet Út Alapítvány vállalta a Sárospatak–Kassa közötti útvonal kijelölését, az önálló jelzés elkészítését. Az útnak indulókat a Szent Erzsébet Út honlapja, a lelki út bejárásában zarándokfüzet, az út mentén található épített és természeti kincsek megismerésében pedig ez a négy nyelven megjelenő útikönyv segíti. Az évek folyamán számos szakmai és baráti kapcsolat erősítette meg, hogy Szent Erzsébet szellemi és lelki öröksége híd szerepet tölt be emberek és nemzetek között. Szent Erzsébet tisztelői bíznak abban, hogy a jövőben több országon átívelő virtuális és valóságos úthálózat köti össze Szent Erzsébet emlék- és kultuszhelyeit, immár az Európai Kulturális Utak intézményének rendszerében. Az útvonal jelzése: A felső ábra a Szent Erzsébet Zarándokúté, alatta a Rákóczi túra szabványos piros sáv jelzése Az alapítvány a pályázat keretében vállalta a Sárospatak-Kassa közötti útvonal kijelölését, önálló jelzéssel és turisztikai táblákkal, 5 műhelymunka megszervezését, a zarándokútba bekapcsolódó szervezetek, intézmények, vállalkozások tájékoztatására és képzésre. Négy nyelvű útikönyvet adunk ki, az út mentén található épített és természeti kincsek bemutatásra, a lelki út bejárásához, zarándokfüzetet szerkesztünk. A Szent Erzsébet Út honlapja információval látja el az útra induló zarándokokat. A Szent Erzsébet Út arculati elemei pedig mindezeket vizuálisan kapcsolja össze. A zarándokút Sárospatakról indul a Zemplén-hegységen keresztül Kassára az alábbi településeket érintve: Sárospatak – Bodrogolaszi – Komlóska – Erdőhorváti – Regéc – Mogyoróska – Telkibánya – Hollóháza – Füzér – Alsómisla - Koksov Baksa – Kassa. A zarándokút a vallásos- és lelki élmény mellett lehetőséget ad a résztvevők számára, hogy megismerjék a régió történetét, meglátogassák az itt található emlékhelyeket. A szlovák oldalon, Kassán beruházás jellegű projektről van szó: A Szent Erzsébet székesegyház északkeleti, II. Rákóczi Ferenc kriptája fölötti épületrésznek, valamint az északi oldalhajó II. Rákóczi Ferenc emléktábláját hordozó falának komplex felújítása."

A zarándokút jelzése piros rózsa jelzés, szabványos fehér jelzésalapon, a következő (turista)jelzéseket követi:
Kiindulási hely:
Sárospatak, Szent Erzsébet szobor Sárospatak - Bodrogolaszi között: piros rózsa Bodrogolaszi - Komlóska között: piros sáv Komlóska - Erdőhorváti - Regéc - Telkibánya - Hollóháza - Füzér: piros sáv Füzér - Bodó-rét között: kék kereszt Bodó-rét - Lászlótanya: kék sáv (OKT) innen az államhatárig (Északi-zöldig): piros rózsa Szlovákiában: piros sáv, majd piros rózsa Alsómisla - Koksov Baksa – Kassa. Cél: Kassa, Szent Erzsébet székesegyház
Túraútvonalak

Ez az út a spanyolországi Camino de Santiago zarándokút szeretetéből fakadóan, annak mintájára született. A folyamatosan épülő, fejlődő zarándokút a lébényi Szent Jakab templomhoz vezet, illetve még tovább, Ausztriáig, az egész Santiago de Composteláig vezető hivatalos európai Camino de Santiago útig, Wolfsthalnál becsatlakozva a nemzetközi zarándokútba. Az itthoni út létrehozásával szeretnénk megteremteni a lehetőséget arra, hogy bárki, aki szeretne, zarándokká válhasson. Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák a zarándoklét adta ajándékokat és lehetőségeket, kipróbálhatnák magukat a testi-lelki megmérettetést jelentő Szent Jakab-úton.

A Camino magyar szakasza Budapestről, a Nulla kilométerkőtől indul, és mintegy 200 kilométer után ér a több mint 800 éves, gyönyörű, román kori lébényi Szent Jakab Templomhoz, amely régi korok zarándokútjainak is fontos állomása, megállóhelye volt. A zarándokút olyan látnivalókat érint, mint például a zsámbéki romtemplom - amely a lébényi templommal egy időben épült -, a tatai vár, a pannonhalmi bencés főapátság, Győr belvárosa. A Szent Jakab-út Lébényből továbbvezet Ausztria felé, és Wolfsthalban becsatlakozik az egész Európán átívelő, Santiago de Compostelába vivő hivatalos Camino de Santiago zarándokútba. Ezzel Magyarország is bekapcsolódott az európai Camino útvonalába, és lehetővé vált, hogy Budapestről akár egészen Santiagoig elgyalogolhasson bárki, akit szíve Szent Jakab útjára hív.
A zarándokokat Jakab-kagylós útjelzésekkel jól ellátott utak, részletes útleírások, térképek, zarándokútlevéllel kedvezményesen igénybe vehető szálláshelyek segítik az itthoni úton. A zarándokút bejárható egyénileg, pár fős társasággal is, és nagyobb csoportban, július 25-ére, Jakab-napra érkező közös zarándoklattal is.

Túraútvonalak
Információk az útvonalról:
1. Szombathely, Szent Márton templom / Szent Márton Látogatóközpont - Szent Erszébet (Ferences) templom - Szent Quirinus emlékhely (1.2 km) - Kálvária / Martineum Felnőttképző Akadémia (2.3 km) - a Via Sancti Martini - a gyalogos vándorút fogadópontja
A Szombathely belvárosán keresztül vezető útszakasz jelenleg még nincs jelzéssel ellátva.

2. Kálvária - volt Erdei iskola (3.9 km) - Kukulló - Csupor-villa (9 km) - Felső-haraszti-erdő - Szent Márton-erdő (10.5 km) - Ják, Apátsági templom (kb. 16 km)
A sárga sáv jelzés a Martineumnál kezdődik. (Itt szálláslehetőség is van.) Az útvonal a Kukullói telkek után előbb a Szombathely - Nárai, majd a Szombathely - Ják közötti utat keresztezi. A Ják előtti útszakasz az igazolófüzetben közölt térképhez képest megváltozott! A Bolygó-patakon gyaloghíd készült, így az új jelzett út már nem a forgalmas országonúton vezet Jákra. 

Táv a Szent Márton templomtól Jákig kb. 16 km.
Szintkülönbség: jelentéktelen.
Szálláslehetőség az útvonal mentén: Szombathely, Ják
Túraútvonalak
Információk az útvonalról:
Ják - Ójáki út - Szentpéterfai erdő - Szentpéterfai országút (8 km) - Nagykölked (13 km) - Harasztifalu (14.5 km) - Körmend vasútállomás (21.5 km)

Jelzés: sárga sáv.
Szintkülönbség: gyakorlatilag nincs.

Az útvonal Szentpéterfai erdőn keresztül vezető szakasza - vadgazdálkodási okokból - csak nappal használható. Útközben vendéglőt, boltot csak Harasztifaluban találunk.
Ellenőrző pontok: Ják, Harasztifalu - helytörténeti gyűjtemény (előzetes bejelentkezés célszerű) vagy vendéglő, bolt, Körmend Ajánlott térkép: A Szent Márton Gyalogos Vándorút Szombathely és Domonkosfa közötti szakasza - térkép és igazolófüzet. Beszerezhető a szombathelyi Tourinformnál. (E-mail:szombathely@tourinform.hu)

Szálláslehetőség az útvonal mentén: Ják, Körmend.
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Ják, Harasztifalu, Körmend
Túraútvonalak
Információk az útvonalról:
Körmend, vasútállomás - Körmend, városközpont - Nádasd-hegyalja (4 km) - Cseresnyés-hegy - Nádasd, Rotunda (7.5 km) - Vaspör (15 km) - Pusztacsatár (18 km) - Velence (20 km) - Velence-Zél - Bakos-hegy - Zalaháshágy - Haraszti-hegy - Zalalövő, városközpont (kb. 32 Km).
Szintemelkedés (összesen): kb. 200 m.
Jelzés: sárga sáv

Figyelem!
Körmend után az útvonal mintegy 500 méter hosszan a 86-os főút padkáján vezet. Ez az útszakasz hétköznapokon a nagy kamionforgalom miatt veszélyes. Kerülési lehetőség nincs, mert a Csörnöcön egyelőre csak itt van híd. A túraprogramok összeállításakor megfontolandó a Körmend - Nádasd szakasz kihagyása. (A Nádasd és Zalalövő közötti "maradék" táv: kb. 25 km.)
Pusztacsatáron jelenleg bélyegzési lehetőség nincs. Helyette készítsünk fényképet, vagy pecsételtessünk Vaspörön, (bolt, vendéglő), vagy Velencén (Lajos tanya) Az útvonalszerepel a 2008-as kiadású Őrség turistatérképen.

Szálláslehetőségek az útvonal mentén: Körmend, Nádasd, Velence, Zalalövő
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Körmend, Zalalövő
Túraútvonalak
Útvonal:
Zalalövő, városközpont - Pacsa-hegy (2.5 km) - (Felső)-Csöde (6 km) - Szatta (12.5 km)
Jelzés: sárga sáv

Az útvonal Zalalövő és Felsőcsöde között együtt halad a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalával.
Szintkülönbség összesen kb. 250 méter
A teljes útszakaszt ábrázolja a Cartographia kiadásában megjelent Őrség turistatérkép 2008-ban megjelent kiadása.

Szálláslehetőségek az útvonalmentén: Zalalövő, Csöde, Szatta. A Csöde határában található a Szent Márton templom és kolostor helye. A sárga jelzésű útról egyelőre nem vezet leágazó jelzés a helyszínre. Megközelíthető jelzetlen úton vagy az Alsócsödétől (a felsőjánosfai vasúti megállótól) induló sárga romjelzésen.
Szálláshelyek az útvonal mentén: Zalalövő, Csöde, Szatta 
Túraútvonalak
Az útvonal által érintett települések (településismertetők, információk szálláshelyekről és látnivalókról):
SZATTA - RAMOCSA - KERKÁSKÁPOLNA - MAGYARFÖLD - KERCASZOMOR

Hozzávetőleges távolsági adatok:
Szatta - Ramocsa (3.5 km) - Kerkáskápolna, vendéglő (5.5 km) - Magyarföld (7.5 km) - Berki-hegy (10 km) - Haricsa (12 km) - Szent Vencel templom maradványai (14.5 km - Kercaszomor, szomoróci harangláb (15.5 km)
Jelzés: sárga sáv.

A teljes útszakasz szerepel a Cartographia által 2008-ban kiadott Őrség turistatérképen.
Szintkülönbség összesen kb. 200 méter.

Ellenőrző pontok:
1. Szatta vagy Csöde, 2. Kerkáskápolna (vendéglő), 3. Kecaszomor (Szent Vencel templomrom vagy Verolitta Vendégház)

Szálláslehetőségek az útvonal mentén: Szatta, Kerkáskápolna, Kercaszomor
Túraútvonalak
Útvonal:
Szombathely, Kálvária - Csónakázó tó - Olad - Gencsapáti szőlőhegy - Szentkút - Perenye - Pösei hegy - (Gyöngyösfalu) (Gyöngyösfalut az útvonal közvetlenül nem érinti.
A Szent Márton templom jelzés nélküli útonl érhető el - 10 - 15 perc)

Ellenőrző pontok: 1. Szombathely 2. Gencsapáti, Szentkút (bélyegzési lehetőség jelenleg még nincs, fotót vagy perenyei bélyegzőt is elfogadunk 3. Gyöngyösfalu (Szent Márton templom)

Szálláslehetőségek: Szombathely, illetve Gencsapáti, Gyöngyösfalu
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Szombathely, Gencsapáti

Az útvonal szerepel a Cartographia által 2009-ben kiadott Kőszegi-hegység turistatérképen!
Túraútvonalak
Útvonal:
Lébény, Szent Jakab templom - Károlyháza (8.5 km) - Kimle, Mosoni-Duna-híd (12 km) - Máriakálnok, búcsújáró templom (19.5 Km) - Halászi, Szent Márton templom (23.5 km)

Szálláslehetőség: Kimle, Máriakálnok, Halászi
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Lébény, Máriakálnok
Túraútvonalak
Útvonal:
Halászi, Szent Márton templom - Feketeerdő (6.5 km) - Dunakiliti, templom (10 km) - Rajka, Szent Márton templom (20 km)
Túraútvonalak
Útvonal:
(Gyöngyösfalu) - Csömötei-hegy (3 km) - Doroszlói-erdő - Kőszegdoroszló (8 km) - Pogányok - Kőszeg,Vár (14 km) (Gyöngyösfalu és Lukácsháza esetében az útvonal csak a szőlőhegyeket érinti, a falvak belterületét nem.)

Ellenőrzőpontok: 1. Gyöngyösfalu - Szent Márton templom 2. Kőszegdoroszló - Szent Márton templom (vagy bolt, vendéglő) 3. Kőszeg  (Zarándokok részére hálózsákos éjszakázási lehetőség a Biotájházban)

Szálláslehetőségek: Gyöngyösfaluban, Lukácsházán és Kőszegdoroszlón, Kőszegen.
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Lukácsháza, Kőszeg

Az útvonal megtalálható a Cartographia által 2009-ben kiadott Kőszegi-hegység térképen!
Túraútvonalak
Útvonal:
Kőszeg, Vár - Ólmod, Szent Márton templom (6 km) - Horvátzsidány, templom (9.5 km) - Kiszsidány, forrás (10.5 km) - Peresznye, múzeum (13 km)

Ellenőrzőpontok: 1. Kőszeg 2. Ólmod - Szent Márton templom (vagy bolt, vendéglő, stb. Horvátzsidányban) 3. Peresznye

Szálláslehetőségek: Kőszeg, Ólmod, Horvátzsidány
Múzeumok, látogatható gyűjtemények az útszakasz mentén: Kőszeg, Ólmod, Horvátzsidány, Peresznye

Az útvonal Kőszeg és Horvátzsidány közötti szakasza szerepel a Cartographia által 2009-ben kiadott Kőszegi-hegység térképen!
Túraútvonalak
Útvonal:
Peresznye, múzeum - Répcevis, templom (4.5 km) - Zsira, kastély (7.5 km) - Und, Szent Márton templom (12.5 km) - Sopronhorpács, műemléktemplom (17.5 km)

Ellenőrző pontok: 1. Peresznye 2. Répcevis vagy Zsira 3. Und - Szent Márton templom (vagy más bélyegző) 4. Sopronhorpács
Hírlevél

Szeretne folyamatosan értesülni a szálláshelyek aktuális ajánlatairól, akciókról, programokról? Iratkozzon fel hetente megjelenő ingyenes Hírlevelünkre és számos szezonális, valamint egyéb ajánlat közül válogathat!