Túraútvonalak
Budapest központjától alig 30 km-re található a Zsámbéki-medence, amely földrajzi kistájként a Békás-patak vízgyűjtőjéhez tartozó települések területét foglalja magában: Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A kapcsolódó táji-természeti értékek miatt e tájhoz szervesen illeszkedik Budakeszi és Nagykovácsi területe, így ezt a 12 települést nevezhetjük mi együtt Budavidéknek. E táj peremén az erdő borította Budai-hegység és a Gerecse, valamint az erdős-szőlős Etyeki-dombság vonulatai sorakoznak. A medence belseje kisvízfolyásokkal tagolt enyhén hullámzó síkság, melynek nagy részét az évszázados mezőgazdasági hagyományokat jelző búza-, kukorica-, napraforgótáblák borítják. Természeti értékeink közül kiemelkedik az egykori bőségesebb vízellátásra utaló Gurgyal- Disznólápa - Sasfészek-tó - Biai-tó ökológiai folyosó. A Budakeszihez, Nagykovácsihoz és Telkihez tartozó erdők a Duna-Ipoly Nemzeti Park Budai Tájegységhez tartoznak, és vannak helyi védettségű természeti területeink is. Legrégebbi védett műemlékeink közül országosan ismert a 12.századi premontrei templom- és kolostorrom Zsámbékon. Kistájunkon még számos műemléki épület található, valamint számos nem védett táji-természeti-kulturális emlék, melyeket egyedi tájértékként tartunk számon. Értékeinket a térségünkben közel 20 éve tevékenykedő civilszervezeteink feltárták, és azokat folyamatosan ismertetik a helyi lakossággal tájismertető táborok, kulturális rendezvények, szabadtéri programok alkalmával. A lehetséges gyalogos, kerékpáros, lovas útvonalak kialakításának lehetőségét több szakmai tanulmány elkészíttetésével vizsgáltuk. Értékeink további védelmére, ismertté tételére, és egy nem motoros úthálózatra való felfűzésére kitűnő lehetőséget jelent a csatlakozás a nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező, magyarországi Ökotárs Alapítvány Zöldút programjához. 2007. április 23-án a nagy múlttal rendelkező, környezet- és természetvédelemi, valamint közösségfejlesztő tevékenységet végző egyesületeink: a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület, Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület, Zsámbéki Medence Életminőség Egyesület, és a Budakeszi Vadaspark összefogásával létrehoztuk a BudaVidék Zöldút Szövetséget, melyhez már az alapításkor számos itt élő magánszemély is csatlakozott. A lehetséges útvonalhálózat tervezése során a minimális környezeti terhelést jelentő megoldásokat kerestük, így a meglévő, kisforgalmú aszfaltos utak, erdészeti murvás utak, régi vasúti töltés, történelmi utak nyomvonalán lévő földutak, szekérutak alkothatják a megvalósítandó úthálózatot. Zöldút programunk megvalósítása jó hatással lehet térségünk helyi társadalmi fejlődésére, segítheti a könnyen elérhető egészséges életmód elterjedését, hozzájárulhat a turisztikai lehetőségek bővüléséhez, a helyi termékek megkedveléséhez. Munkánkat személyes találkozások, napirend alapján folyó műhelymunkák formájában végezzük, melyeket levelezőlistás kapcsolattartással egészítünk ki. A program sikeres megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a jó együttműködés kialakítását a helyi önkormányzatokkal, a településeinken dolgozó pedagógusokkal, és a zöldút program szemléletéhez közelálló szemléletű vállalkozókkal. Eddigi munkánk konkrét eredményei egy munkaközi térképvázlat, egy honlap, egy zöldutas megjelenés a Budakeszi Vadasparkban, és egy pozitív visszhangra talált tájékoztató megtartása térségünk polgármesterei és önkormányzati képviselői számára.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
Az író szavaival a Cserhát: „nem hegyvidék, mert nem völgyek süllyednek a hegyek közé, és nem alföld, mert sehol sem sík és minden honnan látni hegyeket. E vidék lelkét nem érti meg senki első pillantásra.” (Szabó Zoltán, 1939. Cifra nyomorúság) A Cserhát Nógrád megyében, a Börzsöny és a Mátra között fekszik, északról az Ipoly folyó völgye, délről már az Alföld határolja. Az, igen összetett, egymástól erősen különböző földrajzi tömböt összefogó táj három nagyobb egységre bontható: legkeletibb része a Keleti-Cserhát lepusztult vulkanikus dombjai, központi területeit a belső-Cserhát rétekkel, szántókkal, legelőkkel tarkított lankái alkotják, míg a Börzsöny felé a dombságot a Nyugat-Cserhát erdős dombjai zárják. Régen kihunyt tűzhányók, és eltűnt tengerek emlékeit őrzi ez a sokak által látogatott, mégis alig ismert vidék. A Cserhát jelentősen meghatározza egész Nógrád megye arculatát. A térség aprófalvas. A települések között, hasonló helyzetük ellenére, alig-alig van együttműködés, melyet a közigazgatási lehatárolódások is akadályoznak. A Zöldút programhoz csatlakozva ezen az elszigeteltségen is változtatni kívánnak a Zöldutat kezdeményező szervezetek. A Cserháti Zöldút létrehozását a szentei Zöld Szerpentin Kht. mellett szorgalmazza a Dél-Cserháti , Ökológiai Tájközpont Kht. (Bercel) és Zöld Pihenő Alapítvány (Kozárd) is. A Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont Kht. Bercel-Jákotpusztán működik. A tájközpont bemutató gazdasága a magyar őshonos állatok extenzív tartását, a környezeti szempontból érzékeny területek hasznosítását, valamint a vidék fejlesztésének elősegítését mutatja be., Oktatási helyet tart fenn az oktatási intézmények tanulói, hallgatói számára, szakmai csoportokat fogad (egyetemek, főiskolák, gazda-körök, középiskolák) az ökológiai állattartás bemutatására. Szaktanácsadást nyújt a gazdálkodók számára, szakmai előadásokat, rendezvényeket szervez, nyári gyermek és ifjúsági táboroztatást nyújt a környezet- és természetvédelem, állatvédelem és etológia szakterületekkel összefüggésben. A nemzetiségi örökség életben tartása érdekében hagyományőrző rendezvényeket szervez, megóvja és fenntartja a vidéki élet kulturális örökségét, térségi összekötő szerepet tart fenn. A 150 lakosú Kozárdon működő Zöld Pihenő Alapítvány célja a környezettudatos társadalom kialakulásának elősegítése. A természeti, környezet kímélése jegyében célozza meg a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítését. Népszerűsíti a kisléptékű turizmust, a helyi tradíciókat, ezáltal is hozzájárulva a vidéki közösségek kulturális, szociális és gazdasági életképességéhez. A természeti környezet értékeinek tiszteletét és védelmét a személyes tapasztalat erejét használva erősíti, választ adva globális környezeti problémákra. Az Alapítvány a fenntartható és fejlődőképes társadalom irányába mutató turisztikai termékek minősítési rendszerének kidolgozásával, azok minősítésével, reklámozásával, piacra jutásuk segítésével és értékesítésével foglalkozik. A Cserháti Zöldút létrehozását kezdeményező, apró falvakban működő civil szervezetek közös értékrendje és gondolkodásmódja segíti, hogy a zöldutak számára ideális, számos értéket rejtő, vadnak nem nevezhető, de mindenképpen „regényes” cserháti tájban új értékként olyan zöldút szülessen, amely összeköti az összetartozót, és elvezeti az igazi, rejtett értékekre nyitott érdeklődőt eddig ismeretlen uticéljához.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
A Duna-Ipoly Zöldút Budapest és Parassapuszta között halad, a Duna és az Ipoly folyók mentén, a Börzsöny-hegység ölelésében. Fő tengelyét a Budapest-Vác-Szob kerékpárút és az Ipoly-menti kerékpáros útvonal Pest megyei szakasza jelenti, melyhez a kerékpáros, gyalogos, lovas és vízi útvonalak együttes hálózata kapcsolódik, kiegészítve a „zöldutas szellemiségű” szolgáltatásokkal, programokkal és együttműködésekkel. A Duna-Ipoly Zöldút három részre osztható: a Budapest-Vác szakaszra, a Dunakanyar Vác-Szob közötti területére, és az Alsó-Ipoly mentére (Vác-Parassapuszta). A Budapest – Vác közötti szakaszon folyamatban van a kerékpárút teljes kiépülése. Itt elsősorban a főváros, és a nagyobb városok lakosságának kikapcsolódása, közlekedése, a nem-motorizált közlekedés és az egészséges életmód népszerűsítése céljából lehet jelentősége a zöldútnak. A Dunakanyarban a zöldút a szelíd turizmus megerősítését segítheti, összekapcsolva a már meglévő ökoturisztikai jellegű szolgáltatásokat. Az Alsó-Ipoly mentén az elzártsága miatt természeti és épített környezeti értékeit jól megőrző, de ugyanakkor hátrányos helyzetű térség egyik kitörési pontja lehet a zöldút. A Duna-Ipoly Zöldút a térségben már meglévő elemek (útvonalak, szolgáltatások, együttműködések, programok) összekapcsolásával jött létre, fejlesztését az aktív civil szervezetek, önkormányzatok és a lakosság különböző tevékenységeikkel segítik. Jelenleg a kezdeményezések összeszervezése, a zöldúthoz kapcsolódó elemek összegyűjtése van folyamatban. A Börzsönyvidék Alapítvány a helyi közösségek aktivizálásával, műhelymunkák, térségi beszélgetések szervezésével és egy, a Zöldutazás előnyeit és helyi jellegzetességeit bemutató kisfilm készítésével járult hozzá a zöldút megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Az Ipoly-menti Vállalkozók Klubja, mely az Alsó-Ipoly mente vállalkozóit fogja össze, szintén csatlakozott a programhoz, és elsősorban az információgyűjtésben, a kapcsolatok feltárásában, a népszerűsítésben és a rendezvények szervezésében vesz részt. A térség értékeinek összegyűjtését szolgálja a helyi termékek felmérését célzó Helyi termék – közös érték program, amelyet a Magosfa , Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány koordinál. A program célja a termelők piaci helyzetének segítése mellett a helyi jellegzetes termékek – többek között kézműves termékek, élelmiszerek – megőrzése, felelevenítése. Ezt a célt a Magosfa Alapítvány települési információs táblák, prospektusok, internetes adatbázis és piacok segítségével próbálja elérni. A programhoz eddig több mint ötven helyi termelő csatlakozott. A Magosfa Alapítvány koordinálja a zöldúthoz kapcsolódó útvonalak – kerékpárút, erdei kerékpáros útvonalak – kijelölését, információs táblák kihelyezését, pihenők kialakítását. Elkészítették a zöldút honlapját is, amely folyamatosan tájékoztat a zöldutas eseményekről. Az alapítvány hosszú távú célja, hogy kialakuljon a zöldutat fenntartó és működtető közösség, amely rendszeres tevékenységének hatására néhány éven belül jól megformált turisztikai programcsomaggá, valamint a helyi lakosság nem motorizált közlekedését, kikapcsolódását, sportolását segítő útvonal-hálózattá fejlődjön a Duna-Ipoly Zöldút. A Duna-Ipoly Zöldutat 2006 szeptemberében, kétnapos kerékpártúra keretében adták át a kialakításában fontos szerepet játszó civil szervezetek. Ezután több zöldutas rendezvény is zajlott a térségben: helyi termékes vásárok és hozzájuk kötődő kerékpártúrák (Királyréti Erdei Vasút Napja - Nagymaros, Királyrét – május 5., Málna Fesztivál - Kismaros - július 14-15, Misztrál Fesztivál – Nagymaros, július 21-22., Váci Világi Vigalom – júlus 28-29. Helyi termék piac minden hó harmadik szombatján – Kemence, stb).

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
A Pilis vidéke különleges hely. Mészkő és andezit hegységet, homokos sóder alkotta hordalékszigetet zárnak itt szív alakú egységbe a Duna vadregényes kanyarulatai, a Kenyérmezői- és az Aranyhegyi-patak völgye. A táj rendkívüli szépsége és formagazdagsága ősidők óta vonzza a Kárpát-medence népeit. A bronzkor embere, később a kelták, a rómaiak, az avarok és az utolsó évezredben államot alapító magyarok mindig is nagy becsben tartották, kultikus helyükként tisztelték a környéket uraló hegyormokat, varázslatos hangulatú völgyeket. Az utóbbi néhány száz évben a sváb és cigány lakosság mellett szláv népek – törökök elől a Dunán felfelé menekülő szerb és dalmát vagy épp a törökdúlás után néptelenné vált pilisi falvakba Felvidékről érkező szlovák családok – tették a mai napig változatossá a térség etnikai térképét. Talán létezik valami soha el nem múló erő, amiért a sokféle ember mind a Pilis környékére települt, s amiért korábban a magyar királyok is évszázadokon át itt vezették udvartartásukat, innen irányították országukat. Ki tudja, nem ebből az erőből merítettek-e hajdanán a pálosok, amikor a Pilisben hozták létre az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet? Számunkra, akik ma itt élünk a Pilis, a Visegrádi-hegység és a Szentendrei-sziget 26 településének valamelyikén, vagy barangolásaink során gyakran megfordulunk errefelé, rengeteg hangulatot, képet idéz ez a csodás vidék. Evezős túrán a Szentendrei-sziget északi végét kerülve fölnézni a visegrádi Fellegvárra. Dobogókői síelés után fürkészni a Dunakanyar szokatlan, téli arcát. Pilisvörösvárról vagy Pomázról kerekezve a Pilis-csúcs zord mészkőorma felé meredni. Egy szamárhegyi macskaköves séta során, mediterrán háztetők fölött elmerengeni a parti fák közt tovatűnő Szentendrei-Duna hullámainak játékán. A Zöldút kezdeményezői, több tucat együttműködő Pilis vidéki civil szervezet, intézmény, önkormányzat és vállalkozás, rájöttünk, hogy valamit kezdenünk kell a ránk bízott hatalmas örökséggel, meg kell találnunk a kincseknek ebben a rengetegében azt az ösvényt, amely mindnyájunk számára járható. A kezdő lépéseket már megtettük. Egyéves intenzív munka – térségi vonzerő leltár és intenzív kapcsolatépítés – után létrehoztuk a Pilis Vidéke Helyi Akciócsoportot, amely a zöldút-módszertant vidékfejlesztési tevékenysége központi elemének tekinti. Kistérségi turisztikai kerekasztal-beszélgetések során elhatároztuk, hogy kialakítjuk a Föld Szíve Pilisi Zöldutat, melynek előkészületeire az Ökotárs Alapítványhoz benyújtott pályázatunkkal nyertünk támogatást. Rendszeresen részt veszünk az országos zöldutas eseményeken és rendezvényeken. Térségi partnerségben folyamatosan azon gondolkozunk, hogyan tudnánk vonzó ajánlatokkal idecsábítani azokat a turistákat, akik valóban meg tudják becsülni értékeinket. Közeli terveink közt szerepel egy intenzív médiakampány a zöldút-szemlélet pilisi meghonosítása érdekében, valamint zöldutas turisztikai csomagjaink kialakítása a hozzájuk tartozó nyomvonallal. A nagy létszámú és igen színes partneri kör jelentős része külön-külön már nyújtott ökoturisztikai vagy más hasonló szolgáltatást a hozzánk látogatóknak – ezek a számos kidolgozott útvonaltervvel együtt zöldúthálózatunk részévé válhatnak. A pilisi hegyek, a Duna és a sziget kiváló terep a zöldutazás szinte összes lehetséges válfaja számára: gyalogos turisták, kerékpárosok, evezősök, lovasok és síelők egyformán megtalálhatják itt a maguk zöldútját és kedvenc helyeiket. Nekünk már „csak” annyi a feladatunk, hogy rábukkanjunk a kincserdőben arra a bizonyos járható ösvényre, azaz megvalósítsuk saját zöldút-fejlesztésünket, hogy majd így szólhassunk az itt élő vagy erre vendégeskedő embernek: Érezd magad otthon a Föld Szíve Pilisi Zöldúton!
Túraútvonalak
A Börzsöny hegység északi lábánál és az Ipoly folyó völgyében az Örökségeink Útján Zöldúton járunk. Ez a zöldút a Duna-Ipoly Zöldúthoz csatlakozó tematikus útvonal, mely természeti folyosókat, ösvényeket és az útvonalak mentén található értékeket fűzi fel. Falvaink (Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak és, Pusztaberki) számos jelentős irodalmi, történelmi, építészeti és néprajzi örökséggel rendelkeznek. A látogató megismerkedhet a Mikszáth által emlegetett kedves emberekkel, emlékezhet Drégelyvár hős védőire, gyönyörködhet a helyi népviseletek gazdagságában.Aki elzarándokol a Tsitári-forráshoz és kegyhelyhez, a völgyben, legelésző őshonos állatokat is láthat. A hagyományőrző napokon megízlelheti a helyi termékeket, a gasztronómiai különlegességeket, megismerheti a régi népszokásokat. A hozzánk látogatók elszállásolásáról a falusi vendéglátók gondoskodnak, akik várják a bakancsos, kerékpáros és lovas turistákat, a vadászokat, madarászokat és horgászokat, a gyermekes családokat, időseket, fiatalokat egyaránt. Az Örökségeink Útján Zöldút elsődleges célja a helyi értékek megőrzése, olyan tematikus turisztikai útvonal kialakítása, amely bemutatja a térség értékeit az odalátogatónak, s ezzel az ott élők munkalehetőségeit is kibővíti, a falvak gazdasági fejlődését is elősegíti. A mintegy 50 km-es zöldút várja a sportolásra, túrázásra, kikapcsolódásra vágyókat. Az „Örökségeink Útján Zöldutat” 2006-ban, helyi közösségek összefogásával, kilenc szomszédos települést összekötve hozta létre a Sugárkankalin Turisztikai A községekben zöldutas információs táblákat helyeztünk el, amelyek tájékoztatják a turistákat a helyi értékekről, szolgáltatásokról. Szóróanyagokat készítettünk, amelyek reklámozzák a térség értékeit, feltüntetik az útvonalakat, és a velük kapcsolatos információkat. Szerveztünk egy egész napos, az aktív életformát népszerűsítő kerékpártúrát is, melyen felavattuk az Örökségeink Útján Zöldutat. Az Zöldút fontos turisztikai kezdeményezés, mert a látnivalók, helyi szolgáltatások köré épül. Fontos eleme a helyi közösségek megerősítése, hiszen az egyesület Zöldutas tevékenységében az önkormányzatokon kívül részt vesznek magánemberek, civil szervezetek, vállalkozók is. A Zöldút valójában a lehetőségek tárháza. Távlati célunk, hogy az érdeklődők minél több időt töltsenek el térségünkben, fedezzék fel a kevésbé látogatott természeti értékeket. Ismerjék meg a zöldút nyújtotta lehetőségeket: természetjárást, egészséges életmódot, a szabadidős és kulturális tevékenységeket, természeti, táji örökségünk védelmét. Célunk, hogy egy olyan Zöldút jöjjön létre működési területünkön, amely tovább erősíti a helyi közösségek összefogását, és segíti a lakosok, a helyi gazdaságok, vállalkozások környezettudatos szemléletmódjának kialakulását.
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Balatonfüredről a sűrűn közlekedő autóbusszal Tihany-hajóállomásra.

ÚTVONAL
Tihany-hajóállomás – Ciprián-forrás – Barátlakások – Óvár – Kis-erdő-tető (szélmarta sziklák) – Kilátás a Külső-tóra – Belső-tó – Aranyház – Kőtár – Gejzír-mező – Hévforráskúpok – Szarkádi-erdő – Csúcs-hegy – Sobri Jóska barlangja – Nyereg hegy – Apáti templomrom. A 81-es úton autóbusz-közlekedés van, de rövid sétával elérhető Aszófőn a vasútállomás.
Táv: 13 km Szint: 250 m
Jelzés: végig

NEHÉZSÉGI FOK
A túra nem nehéz, minden korosztálynak, egész évben ajánlható.

LÁTNIVALÓK
Lóczy Lajos Magyarországon az első tanösvényt itt alakította ki. Az Óvár tetejéről a tó és a Balaton látványa lenyűgöző. Az „ősmandulásban” meglepő alakú, szürke sziklák. Aranyház a legnagyobb sziklaképződmény, egykori gejzír forráskúp. Környékén egész gejzírmező. Értékük nemzetközi elismerését jelzi a 2003-ban kapott Európa-diploma. A félsziget legmagasabb pontja, a Csúcs-hegy (232 m), oldalában Sobri Jóska barlangja, mely után az ország egyik legszebb ösvényét találjuk, a Nyereg-hegyen és az Apáti-hegyen húzódó, keskeny, sziklás gerincen. A túra útvonala védett, több szakaszon fokozottan védett területen halad, vigyázzunk rá!
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Vonyarcvashegy – Balatongyörök, sűrű vonat- és autóbuszjárattal érhető el.

ÚTVONAL (turistajelzésen, majd kerékpárúton halad)
Indulás Vonyarcvashegy központból a -ön a Vas-hegyre, a Kitaibel Pál-kilátóhoz. (Táblák hívják fel a figyelmet a csodálatos környezet látnivalóira és természeti értékeire.) A -ön tovább, leérve a főútra, lesétálva a Balaton-partra, elérjük a kerékpárutat. Ezen haladunk tovább a Szt. Mihály-dombig. A kerékpárúton tovább, nádasok között visz utunk. Elérve Balatongyörököt, a mólóra ajánlott kisétálni, majd a kerékpárúton vagy a jelzésű turistaúton, ami a helyi üdülősoron vezet, juthatunk el a Szépkilátóig.
Táv: 12 km
Szint: 200 m

NEHÉZSÉGI FOK
Könnyű gyalogtúra (Vas-hegyet kihagyva tolószékkel, kerékpárral is). Bármely évszakban mindenkinek ajánlott (jó közlekedési útvonal – kiépített kerékpárút).

LÁTNIVALÓK
Vonyarcvashegy – Szt. Mihály-domb: a Balaton partján magányos kápolnával, ahonnét varázslatos balatoni látvány ejti rabul a kirándulókat. E helyhez legendák sora fűződik várról, remetékről, kazamatákról, más titkos járatokról, viharból megmenekült halászokról, akik hálából kápolnát emeltek a domb tetején Szt. Mihály arkangyal tiszteletére. Később a dombon hozták létre a 40 halász emlékhelyet, melyben a csodás megmenekülés történetét idézik fel. Minden év augusztusában itt rendezik meg a 40 halász emléknapot a ma élő balatoni halászok tiszteletére is.
Balatongyörök: az északi part legszebb fekvésű üdülőtelepe. A közeli 140 méter tengerszint feletti magasságú Szépkilátó, mely mai nevét Eötvös Károlytól kapta. Belátható innen a Balaton egy része, a Szent György-hegy, a Csobánc, a Kopasz-hegy, Szigliget, Gulács, a Badacsony és a Tapolcai medence.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
A túra kiindulópontja a Tapolca–Budapest vasútvonal Nemesgulács–Kisapáti vasúti megállója. A túra ugyanide tér vissza. Gépkocsival közlekedők Kisapátiban parkolhatnak. Autóbusszal érkezőknek Nemesgulácson kell leszállniuk.

ÚTVONAL
Nemesgulács–Kisapáti vm. Bogdán kút (kiszáradt) – Turistaház Szt. Györgyhegytetőn át jelzésig, azon nyugati majd déli irányba, Oroszlánfejű-kút – Lengyel- kápolna – Turistaháztól vissza a vasúti megállóhoz (Kisapáti)
Táv: 12 km Szint: 320 m, 4 óra

NEHÉZSÉGI FOK
A túra középnehéz, minden évszakban teljesítheti az, aki szereti a természetet.

LÁTNIVALÓK
Szent György-hegyi kulcsosház Bazaltorgonák Hegytetőről remek kilátás Oroszlánfejű-kút Lengyel-kápolna Borospincék Aki több napot kíván a környéken eltölteni, keresse fel Szigliget látnivalóit (vár, bormúzeum, alkotóház) vagy a Badacsony hegyet (Szegedi Róza-ház, bormúzeum, Kisfaludy-kilátó, Rodostói volt Turistaház).
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Kerékpárral és autóval a 71-es úton, vonattal Székesfehérvár és Tapolca közötti vasútvonalon.

ÚTVONAL
Ábrahámhegy – Salföld – Mindszentkálla – Szentbékkálla – Köveskál – Kővágóörs – Kékkút – Ábrahámhegy
Táv: 35 km Szint: 200 m

NEHÉZSÉGI FOK
A túra legnagyobb része aszfaltozott közúton, esetleg a látnivalók felkeresése során, földúton vezet. Könnyű túra, kezdő kerékpározóknak is ajánlható, tavasztól őszig.

LÁTNIVALÓK
Kőtengerek:
• Salföld déli szélén
• Szentbékkállától nyugatra (400 m)
• Kővágóörs északkeleti szélén

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legértékesebb gyöngyszeme a vulkanikus kúpokkal körülvett Káli-medence. A falvak templomtornyai, a borospincék, a szőlők, rétek, tavak, szántók gyönyörű váltakozása teszi egyedivé ezt a tájat.

Salföld: Természetvédelmi Major, kőtenger, salföldi pálos kolostor romjai.
Kővágóörs: Népi lakóházak, régi présházak, zsinagóga, középkori templomrom, Kornyitó, struccfarm, kőtenger.
Kékkút: Parasztházak, ásványvíztöltő üzem. Mindszentkálla: Kisfaludi templomromok, műemlék házak.
Szentbékkálla: Kőtenger a falu mellett, Velétei palotarom, Istvándi-ház.
Köveskál: Református templom, mosóház.
Köveskálról kitérőt javasolunk Hegyes-tűhöz (oda-vissza 7 km) Geológiai bemutatóhely (Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében). Napokig találhatók a tágabb környéken látnivalók és túralehetőségek.
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Zalakaros a 7-es főközlekedési úttól néhány kilométerre északra, a Kis-Balatontól (Keszthelytől) délnyugatra helyezkedik el. Megközelítése autóbusszal és gépkocsival a legcélszerűbb, legközelebbi vasútállomás Zalakomár.

ÚTVONAL
Zalakaroson, a fedett fürdő bejáratával szemben indulunk felfelé a jelzésen haladva a Panoráma úton, mely nevéhez méltóan, mind többet és többet mutat a környező tájból. Az utca végén balra kanyarodva az erdőbe fordulunk, ahol esőbeálló mellett haladunk el. A jelzést követve egy völgybe érünk, majd az erdő szélén kanyarogva, kitisztított sétaúton jutunk a szánkópályáig. Keresztezve a pályát, továbbra is az erdőn keresztül, a szőlőhegyig gyalogolunk. Innen szép kilátásban gyönyörködhetünk a Kis-Balatont látva, de kedvező látási viszonyok esetén a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidéki tanúhegyek is jól látszanak. A szőlőhegy szélén haladva érjük el a jelzést. Itt jobbra kanyarodunk, és szép kilátás kíséretében, egy mélyúton lemegyünk Zalamerenyére. Az 1760-ban épült szép templom megtekintése után a jelzésen keleti irányba (templom mellett) indulunk tovább, és változatos erdőben barangolva jutunk vissza a zalakarosi szőlőhegyig. Innen utunkat jobbra kanyarodva a sárga visszatérő kör jelzésen a kilátóig folytatjuk. Ha a rövid pihenő közben megcsodáltuk a szép panorámát, a sárga visszatérő kör jelzéseit figyelve ismét elérjük a jelzést, melyen folytatva utunkat, visszasétálhatunk a kiindulási pontunkig.

Táv: 12 km
Szint: 200 m, 3,5 óra

NEHÉZSÉGI FOK
Könnyű túra, minden korosztálynak, az év minden szakában ajánlott. Eső után egyes szakaszok nehezebben járhatók.
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
A Moszkva térről 56-os villamossal, vagy 56-os autóbusszal, illetve személygépkocsival a BKV Hűvösvölgyi végállomásig. (Fizetős parkoló.)

ÚTVONAL
Hűvösvölgy BKV végállomás – – Határ nyereg (2 km) – – Újlaki hegy (0,8 km) – – Virágos-nyereg (2 km) – – Tök-hegy – – Rózsika-forrás (5 km) – Alsó-Jegenye- völgy – Solymár „Téglagyár” 64-es busz megálló (1,5 km)
Táv: 12 km Szint: 280 m, 4 óra
Visszatérés a gépkocsihoz a 64-es busszal

Kiegészítési, vagy rövidítési lehetőségek:
1. leágazás: Határ-nyereg – – Glück Frigyes út – – Árpád-kilátó – Nagybányai út 11-es busz végállomás.
Összesen 4,5 km, 140 m szintkülönbség, 1,5 óra.

2. leágazás: Újlaki-hegy – – Hármashatár-hegy – – Fenyőgyöngye 65-ös busz végállomás.
Összesen 5,8 km, 290 m szintkülönbség, 2 óra.

3. leágazás: Virágos-nyereg – – Gercsei templom – Pesthidegkút, Dózsa György utca 64-es buszmegálló.
Összesen: 7,6 km Szint: 250 m, 2 óra

NEHÉZSÉGI FOK
Minden évszakban családoknak (gyerekek 4-5 éves kortól), 60+ korosztály, könnyű túra.

LÁTNIVALÓK
Egykori vadaskerti emlékmű, Alsó-Jegenye-völgy, Rózsika-forrás, Vitorlázórepülő-tér, Gercsei templom, Árpád-kilátó.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Tápiószele és Tápiószecső vasúton a Budapest – Újszász – Szolnok vonalon közelíthető meg.

ÚTVONAL
1. nap: Tápiószele vá. – – Blaskovich-kúria – Muszály – Tápiószentmárton Kincsem Lovaspark – Faluközpont.
Táv: 16 km

2. nap: Tápiószentmárton – Túlsópáskom – Erdőszőlő – Nagykáta vá.
Táv: 16 km

3. nap: Nagykáta vá. – Városközpont – Felső-Tápiói part – Tápiószecső vá. (10,5 km megtétele után a végig).
Táv: 15 km

NEHÉZSÉGI FOK
A túra ajánlott bármely évszakban mindenkinek, gyermekes családok részére is.
Ajánlott szállás Tápiószentmárton, Nagykáta.

LÁTNIVALÓK
Tápiószele: Blaskovich Múzeum, Viczián-villa.
Tápiószentmárton: Blaskovich-kápolna, Kincsem Lovaspark, Kubinyi-kúria.
Nagykáta: Keglevich-kápolna, Keglevich-kastély.
Tápiószecső: Hevesy-kastély, római katolikus templom.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
A Szentendrei HÉV-vel Pomázig, és onnan menetrend szerinti Volán-autóbuszjárattal a csobánkai elágazásig vagy Csobánkáig. Személygépkocsival Csobánka faluközpontban lehet parkolni.

ÚTVONAL
Csobánkai elágazás – – Csobánka központ – – Szentkúti elágazás – – Dera- patak (Kovács-patak) szurdokkijárat, gk. parkoló és pihenőhely – – Dera-szurdok – Pilisszentkereszt elágazás – – Magas hegy – – Hosszú-hegy – Szentkúti elágazás – – Macska-barlang elágazás – Csobánkai nyereg – – Csobánka központ.
Táv: 24 km Szint: 230 m, 7,5 óra (leágazások nélkül)

Leágazási lehetőségek: 1. Szentkút (0,8 km, 30 m szintkülönbség) – 2. Pilisszentkereszt elágazás – – Klastromkert – Pilisszentkereszt elágazás (4,0 km, szintkülönbség: 20 m) 3. Macska-barlang (2,4 km, szintkülönbség: 50 m) – Közlekedés vissza: Pilisszentkeresztről, Csobánkáról vagy a csobánkai elágazástól a Volán, menetrend szerinti járatával Pomázra. A túra két részletben is teljesíthető, szállással Csobánkán vagy Pilisszentkereszten.

NEHÉZSÉGI FOK
Egész évben edzettebb fiataloknak, középkorúaknak.

LÁTNIVALÓK
Csobánka: szerb ortodox templom, római katolikus templom, Szent-kút kegyhely
Pilisszentkereszt: Kolostorrom, Dera-szurdok
Csobánka közelében: Macska-barlang mintegy 140 m-es hasadékbarlang

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Menetrend szerinti Volán-autóbusszal Budapest Árpád híd buszpályaudvarról. A Batthyány térről induló Szentendrei HÉV-vel Pomázig, onnan menetrend szerinti Volán-autóbuszjárattal. Személygépkocsival a 11-es úton Szentendre határáig, majd Pomázon és Pilisszentkereszten keresztül Dobogókőig. Esztergom felől Pilisszentlélek érintésével a Két-bükkfa-nyeregig, onnan tovább Dobogókőre.

ÚTVONAL
1. nap: Dobogókő – – Teréz pihenő – – Árpádvár – – Rám-szakadék – – parkoló – – Lukács-árok – Makó-rét – – Szakó-nyereg – – Dobogókő. Táv: 11 km Szint: 500 m, 4,5 óra

2. nap: Dobogókő – – Kolacsovszky-forrás – Prédikálószék – Vadálló-kövek – Szőke-forrás-völgy – – Dömös – – Prépostsági templom romja – Szakó- nyereg – Dobogókő. Táv: 18 km Szint: 740 m, 7 óra

3. nap: Dobogókő – – Zsivány-sziklák – – Két-bükkfa-nyereg – – Dobogókő.
Táv: 7 km Szint: 140 m, 2,5 óra

NEHÉZSÉGI FOK
A szintkülönbség miatt nehéz túra, tavasztól késő őszig ajánlott, fizikai felkészültség szükséges.

LÁTNIVALÓK
Dobogókő: A Visegrádi-hegység teteje, 699 m magas. Kiépített üdülőközpont szállodákkal és hétvégi házakkal. Két kilátóhelyről is megtekinthető a Duna-kanyar és a Börzsöny, tiszta időben a Mátra, néha a Tátra is. A Dobogókőn 1898-ban fából épült menedékházban helyreállítása óta (1985) Turistamúzeum működik.
Rám-szakadék: szurdokvölgy (Lukács-árok), Dömösi prépostsági templomrom.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.
További ajánlatok: http://aktiv.itthon.hu/indulj-el-egy-uton
Túraútvonalak
MEGKÖZELÍTÉS
Budapest III. kerülete a városközpontból HÉV-vel, de busszal (34-es, 106-os) is és közúton a Szentendrei úton érhető el a Pók utcai lakótelepnél lehajtva a Duna-partra. Indulási hely: Budapest, Római-part, a meglévő csónakházaknál, ill. vízi sporttelepeknél vízre szállási lehetőségek (stég).

ÚTVONAL
1. nap: Budapest, Római-part – Leányfalu (17 km) szállás kempingben.
2. nap: Leányfalu – Kisoroszi Szigetcsúcs (16 km) szállás kempingben.
3. nap: Kisoroszi Szigetcsúcs – Nagy-Duna – Budapest, Római-part (35 km).
Táv: Szentendrei ág kb. 32 km, Nagy-Dunaág kb. 35 km

NEHÉZSÉGI FOK
Fizikai erőnléttől függően korhatár nélkül. Kizárólag úszni tudók számára, késő tavasszal, nyáron és kora ősszel.

LÁTNIVALÓK ÉS KIKÖTÉSI LEHETŐSÉGEK
Szentendre: a Bükkös-patak torkolata felett kikötés.
Leányfalu: a pócsmegyeri komp feletti parton, a termálstrand közelében kikötési hely.
Tahitótfalu: híd a Szentendrei-szigetre, Pollack Mihály sírja a temetőben. Dunabogdány a 28-as fkm-rel szemben a bogdányi parton jó kikötés.
Kisoroszi: a Szentendrei-sziget északi csúcsa pihenőhely, kemping.
Verőce: a Nagy-Dunán maradjunk a sziget mellett, vad ártéri erdők.
Sződliget: a 1674 fkm-táblával szemben szabadidőközpont és yachtkikötő, vadregényes szigetpartszakasz.
Szigetmonostor/Horány: Horánytól délre mindkét part vízvédelmi terület, kikötni tilos.
Hírlevél

Szeretne folyamatosan értesülni a szálláshelyek aktuális ajánlatairól, akciókról, programokról? Iratkozzon fel hetente megjelenő ingyenes Hírlevelünkre és számos szezonális, valamint egyéb ajánlat közül válogathat!